ReadyPlanet.com
dot dot
วัฒนาสาธิตรักในหลวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน : โรงเรียนอนุบาลวัฒนาสาธิต และติวสาธิตครูจอย รับเด็กเนอสเซอรี่ - เด็กอนุบาล 3 เตรียมสอบเข้าสาธิตมศว สาธิตจุฬา สาธิตเกษตร มาแตร์เดอี วัฒนาสาธิต และคาทอลิคชั้นนำ สอบถามติดต่อ 02-3971172
dot
เราจะเป็นลูกที่ดีของในหลวง
dot
bulletพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
bullet20 ภาพประทับใจ
dot
แนะนำโรงเรียน
dot
bulletข้อมูลทั่วไป
bulletแนะนำผู้บริหาร
bulletสัมภาษณ์ผู้รับใบอนุญาต
bulletอาคารและสถานที่
dot
นวัตกรรมการศึกษา
dot
bulletMontessori
bulletWhole Language
bulletActivity Base Learning
dot
การรับประกันคุณภาพ
dot
ขอแสดงความยินดีกับ คณะครูและผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลวัฒนาสาธิต ทางโรงเรียนผ่านการการรับรองมาตราฐานาการศึกษา รอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘)  ระดับดีมาก ค่า
dot
กิจกรรมต่าง ๆ
dot
bulletกิจกรรมวันสำคัญ
bulletกิจกรรมการเรียนการสอน
bulletกิจกรรมนอกสถานที่
bulletกิจกรรมทัศนศึกษา
bulletกิจกรรมช่วงปิดเทอม
bulletโครงการลดกล่อง แยกขยะ
dot
แฟ้มภาพกิจกรรมประจำปี
dot
bulletClip VDO กิจกรรมเด็ก
bulletโครงการประจำปี 2560
bulletโครงการประจำปี 2561
bullet โครงการประจำปี 2559
bulletโครงการประจำปี 2551
bulletประมวลภาพกิจกรรมย้อนหลัง
dot
คุยกับคุณครู
dot
bulletมาตราการรับมือ โรคมือ เท้า ปาก พันธุ์ Enterovirus
bulletคำถามยอดฮิต สำหรับผู้ปกครองใหม่
bulletเทคนิคติวเชาวน์ด้วยตนเอง
bulletกำหนดการสอบเด็กเล็กเครือสาธิตฯ
bulletแด่คุณพ่อ คุณแม่ .... จากใจคุณครูด้วยความเคารพ
bulletสองมือน้อย ๆ ช่วยกันลดโลกร้อน
dot
เยี่ยมชมโรงเรียน
dot
dot
Charity Corner
dot
bulletร่วมงานกับเรา
bulletApply Job
bulletผู้ปกครองสัมพันธ์
bulletแผนผังเวบไซต์


 ปฏิทินกิจกรรม
..Jan 2017..

เปิดรับสมัคร
นักเรียนใหม่ ปี 2560
ระดับเนอสเซอรี่
อายุ 1.6 - 3 ปี
เริ่มเรียนวันที่ 16 ม.ค.60
สอบถามรายละเอียดได้
ที่ฝ่ายธุรการ
โทร. 02-3971172

Open Enroll
For Nursery
ages 1.6 - 3 yrs
For Kindergarten 1-3
ages 3 - 6 yrs

more information
call 02-3971172

------------------

ติวสาธิตครูจอย ปี 60

คอร์สเตรียมพร้อมสู่ สาธิตมศว.
"สาธิตจุฬา สาธิตเกษตร"
เริ่ม 3 มิ.ย.60- 10 มี.ค.61
เปิดรับ 2 รอบ
คอร์สเช้า 10.30-12.30 น.
คอร์สบ่าย 14.00 -16.00 น.
เปิดจองแล้วคะ
------------------
คอร์สตะลุยโจทย์ ก.พ.60
"เตรียมพร้อมสู่สาธิต 60"
เริ่ม 5 ก.พ.- 11 มี.ค.60
คอร์สเช้า 10.30-12.30 น.
สำหรับสาธิตมศว
คอร์สบ่าย 14.00-16.00 น.
สำหรับสาธิตจุฬา
เปิดรับจองแล้วคะ

สอบถามเพิ่มเติม
โทร. 02-3971172

Satit Exam Program
Preparing course
For K2, K3 student
ready for Grade 1

More information
contact school
Tel:02-3971172 ,
086-5758882
------------------

ติดต่อโรงเรียน
โทร. 02-3971172
และ 086-5758882

------------------
โรงเรียนอนุบาลวัฒนาสาธิต อนุบาลสองภาษา  จัดกิจกรรมเสริมทักษะทางเชาวน์ปัญญา (เตรียมสอบเข้า ป.1 , ติวสาธิต) และภาษา ทุกวันเสาร์
www.wattanasatit.com : ศูนย์รวมการศึกษาและการท่องเที่ยว ทัศนศึกษานักเรียน ศึกษาต่อ เรียนภาษาระยะสั้น เรียนต่อต่างประเทศ ซัมเมอร์คอร์สปิดเทอม ฝึกงาน ดูงานต่อประเทศ ทัศนศึกษา ท่องเที่ยว ไทยเที่ยวไทย ตั๋วเครื่องบิน


หลักสูตร EP

 Play  Plearn  Learn  and  Fun with Wattanasatit Pre-school Program  

                                  

หลักสูตรการเรียนการสอน ระดับอนุบาล ของ โรงเรียนอนุบาลวัฒนาสาธิต

 

 

   1. ดำเนินการสอนตามแนวการจัดประสบการณ์ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ประยุกต์กับแนวการสอนแบบ การสอนภาษาโดยองค์รวม (Whole Language Approach)

   2. เตรียมความพร้อมทางด้านเชาวน์ วิชาการ และกิจกรรมเสริมประสบการณ์ต่างๆ เชิงสาธิต

        ทางโรงเรียนใช้ข้อดีของหลายหลักสูตรมารวมกันให้เหมาะกับพัฒนาการในแต่ละวัยของเด็ก ๆ เช่น ชั้นอนุบาล 1 เราใช้ระบบมอนเตสชอรี่เข้ามาเสริมกับหลักสูตรปฐมวัยเพื่อเชื่อมต่อกิจกรรมจากบ้านมาสู่โรงเรียน โดยในระบบนี้เน้นการเรียนรู้ที่เด็กได้ฝึกทดลองด้วยตนเองจากของเล่นที่เลียนแบบของใช้ในบ้าน  ซึ่งเด็ก ๆ ในวัยนี้ชอบที่จะทำกิจกรรมช้ำ ๆ และเลียนแบบจากบุคคลใกล้ชิดจนเกิดเป็นทักษะและความชำนาญ และกลายเป็นความมั่นใจในตัวเอง ชั้นอนุบาล 2-3 เด็ก ๆ จะมีความพร้อมในด้านการเรียนรู้มากขึ้น คุณครูจะเสริมความรู้ด้านวิชาการอย่างเต็มที่  เด็ก ๆ ได้สนุกกับวิทยาศาสตร์ที่อยู่รอบตัวเขา เช่น เรื่องสัตว์ แมลง พืช อาหาร สารเคมี ธรรมชาติ ฯลฯ ซึ่งช่วยกระตุ้นความอยากรู้ อยากเห็น ฝึกการคิดวิเคราะห์และนำไปสู่การเป็นคนมีเหตุผลได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้โรงเรียนยังมีกิจกรรมเสริมอื่น ๆ เช่น การฝึกสมาธิ ดนตรี กีฬา ศิลปะ นาฎลีลา และเน้นภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง

      3. เตรียมความพร้อมทางด้านภาษาอังกฤษตามหลักสูตรของโรงเรียน I Can Speak : Phonic Course for Kid เน้นการฟัง การพูด การอ่าน และ การเขียน ตามลำดับ  โดยเรียนรู้ผ่าน Theme ประจำสัปดาห์ และการออกเสียง Phonic  เรียนรู้ทุกวันอย่างต่อเนื่อง 

   Montessory 

             ฝึกพัฒนาการทางด้านร่างกาย และสติปัญญา ผ่านกิจวัตรประจำวัน

 

         Interesting & age appropriate themes

                  จัดหัวข้อในการเรียนให้เหมาะสมกับวัย และอยู่ในความสนใจของผู้เรียน

                    

      Child centered classes 

             การเรียนรู้ที่เน้นพัฒนาการของผู้เรียนเป็นหลัก

Decelerated learning styles

       การเรียนรู้แบบค่อยเป็นค่อยไป ไม่เร่งรัดผู้เรียน

  Active & creative learning:

        การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ด้วยการลงมือปฏิบ้ติจริง

         cooking, arts, sports, science experiments & games 

   EQ  IQ  & MQ development

             สร้างเสริมพัฒนาการทางด้าน EQ  IQ & MQ

 

  English Programme

             กระตุ้นการพูดภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมและเกมสันทนาการต่าง ๆ                     

      

  Thai-culture Programme

             ปลูกฝังค่านิยมการเรียนรู้ภาษา วัฒนธรรม และประเพณีไทย                     

                                                             Copyright © 2010 All Rights Reserved.
@โรงเรียนอนุบาลวัฒนาสาธิต 34 ซ.วชิรธรรมสาธิต 55 หมู่บ้าน อิมพีเรียล พาร์ค สุขุมวิท 101/1 พระโขนง กทม. โทร. 02-7464991