ReadyPlanet.com


โลกร้อน มือน้อย ๆ ช่วยได้
avatar
Admin


   ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงเหลือเกิน  กลางวันก็ร้อนจัด  กลางคืนก็หนาวจัด  มันเป็นเพราะอะไร... เด็ก ๆ รู้ไหม 

...  ก็เจ้าก๊าซเรือนกระจกไง  ที่ทำให้อากาศร้อนถ่ายเทออกไปนอกโลกไม่ได้  แล้วเราเด็ก ๆ ก็ช่วยกันได้มากมาย ทั้งลดการสร้างขยะ  ช่วยกันปลูกต้นไม้เยอะ ๆ    ลดการปล่อยอากาศร้อนจากเครื่องปรับอากาศ เหมือนที่พวกเราเคยทำโครงการปิดแอร์สัปดาห์ละวัน ลดโลกร้อน   ถึงเวลาแล้วที่สองมือน้อย ๆ ของพวกเรา  จะช่วยกันลดโลกร้อนกันอีกรอบ  มาทบทวนกันหน่อยดีกว่าว่าเราจะช่วยกันทำอย่างไรได้บ้าง

โลกร้อน...ที่ต้องเร่งเรียนรู้และป้องกัน

 โดย กมลชนก
 
 
 
 
 
 
 
>>> "โลกร้อน" เป็น Hot Issue ของผู้ใหญ่ทั่วโลกที่คุยกันอย่างเข้มข้นถึงวิธีการป้องกันและแก้ไข เด็กทั่วโลกเองก็ต้องเร่งเรียนรู้เรื่องนี้ค่ะ เพื่อเข้าใจถึงการเชื่อมโยงระหว่างการกระทำที่ส่งผลต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อันเป็นฐานของการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม...เพื่อแก้ปัญหาโลกร้อนที่ต้นทางค่ะ

>>> เด็กๆ แต่ละช่วงวัยสามารถเรียนรู้ปรากฏการณ์โลกร้อนที่เกิดขึ้นได้อย่างสนุกค่ะ ซึ่งคุณพ่อคุณแม่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวให้ลูกเข้าใจและปฏิบัติตามได้ โดยให้ลูกได้เรียนรู้และเห็นถึงความเชื่อมโยงของธรรมชาติกับการกระทำต่างๆ ที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของโลก และสิ่งเหล่านี้จะเกิดผลกระทบมาสู่ตัวลูกได้อย่างไรผ่านกิจกรรมที่สนุกและเหมาะกับช่วงวัยค่ะ


อนุบาล1 : 5 สัมผัสกับธรรมชาติ
          เครื่องมือในการเรียนรู้ที่สำคัญของน้องอนุบาล 1 คือการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ค่ะ
การได้เห็น ได้สัมผัส ลิ้มรส ดมกลิ่น และการได้ยิน จะทำให้เขาสามารถจดจำเรื่องราว เรียนรู้ และเก็บเป็นประสบการณ์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติรอบตัวได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
          การอธิบายเรื่องโลกร้อนสำหรับวัยนี้อาจยากเกินไปค่ะ แต่คุณพ่อคุณแม่ควรเปิดโอกาสให้ลูกได้ใช้สัมผัสทั้ง 5 เพื่อรับรู้ถึงสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงนี้

Tips for 3-4 years
          - ให้ลูกได้บริหารร่างกายด้วยการวิ่งเล่นสัมผัสสายลมและแสงแดด แล้วลองให้เขาเล่าหรือบรรยายความรู้สึกเมื่อร่างกายได้สัมผัสกับสภาพอากาศที่เกิดขึ้นรอบตัว เช่น ตอนนี้หนูยืน และวิ่งอยู่กลางแดดรู้สึกอย่างไรบ้างคะ และลองสังเกตดูซิว่าร่างกายของหนูมีความเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง เช่น เหงื่อออก รู้สึกเหนื่อยง่าย หัวใจเต้นถี่ขึ้น
          -พูดคุยหรือตั้งคำถามให้เขาได้แสดงความคิดเห็น เช่น อากาศร้อนๆ แบบนี้ หนูจะมีวิธีป้องกันหรือคลายร้อนให้ตัวเองอย่างไรบ้าง เช่น ใส่หมวก กางร่ม หรืออาบน้ำ ฯลฯ
-ชี้ชวนให้ลูกสังเกตสิ่งรอบตัว เช่น เวลาที่ลมพัด ต้นไม้และใบไม้จะมีการเคลื่อนไหว ทำให้หนูรู้สึกเย็นขึ้นไงล่ะคะ

อนุบาล 2 : เข้าใจความเชื่อมโยงของธรรมชาติ
          ขยับขึ้นมาอีกนิด พี่ๆ อนุบาล 2 เริ่มรับรู้และเข้าใจเรื่องของเหตุและผลได้มากขึ้น สามารถเข้าใจความเป็นไปต่างๆ ของธรรมชาติได้ดี เช่น เจ้าหนูจะเข้าใจว่าการกระทำบางอย่างเพียงเล็กน้อยของมนุษย์ ก็ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติอย่างไร
          โลกร้อนส่งผลให้สภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเกิดการเปลี่ยนแปลง คุณพ่อคุณแม่สามารถหยิบยกเรื่องราวจากข่าวสารที่เกิดขึ้นรอบตัวมาอธิบาย ให้ลูกได้เข้าใจเรื่องราวเหล่านี้มากขึ้นค่ะ

Tips for 4-5 years
          - ชักชวนเจ้าหนูพูดคุยถึงเรื่องโลกร้อนจากข่าวสารที่เกิดขึ้น เช่น น้ำท่วม พายุ โคลนถล่มหรือไฟป่า ซึ่งล้วนเป็นผลมาจากการกระทำของมนุษย์ เช่น การตัดต้นไม้ การเผาป่า การปล่อยควันพิษ เป็นต้น แต่อย่าเผลอทำให้เป็นเรื่องเครียดไปเชียวนะคะ
          - การเป็นแบบอย่างหรือต้นแบบที่ดีของคุณพ่อคุณแม่ จะช่วยให้ลูกซึมซับพฤติกรรมที่ดีค่ะ เช่น ประหยัดน้ำ ปิดไฟที่ไม่ได้ใช้แล้วทุกครั้ง การขี่จักรยานแทนการใช้รถ เป็นต้น
          - ต่อยอดกิจกรรมปลูกต้นไม้ให้ลูกได้เรียนรู้หลายเรื่อง เช่น กลไกการทำงานของต้นไม้ช่วยลดร้อน คิดวิธีประหยัดน้ำด้วยการออกแบบอุปกรณ์รดน้ำต้นไม้ หรือนำน้ำที่เหลือจากการซักผ้าไปรดน้ำต้นไม้ได้ อธิบายถึงความเชื่อมโยงของสิ่งที่ได้ทำ ฯลฯ
          - ให้ลูกช่วยเก็บเศษใบไม้ที่ร่วงหล่นตามพื้น แล้วนำมาฉีกเป็นชิ้นเล็กๆ ใส่เป็นปุ๋ยบำรุงต้นไม้ให้เจริญงอกงาม แทนการเผาเศษใบไม้ พร้อมทั้งอธิบายเรื่องการเผาขยะว่าทำให้อากาศไม่บริสุทธิ์ และเมื่อหนูหายใจเข้าใจเข้าไปจะเป็นผลเสียต่อร่างกาย นอกจากนี้ยังทำลายชั้นบรรยากาศของโลกอีกด้วย

อนุบาล 3 : สนุกทดลองเรื่องโลกร้อน
พี่ใหญ่วัยอนุบาล ที่รู้จักนำเหตุและผลต่างๆ มาเชื่อมโยงประกอบความเข้าใจได้ดี สามารถเข้าใจในสิ่งที่ซับซ้อนและเก็บรายละเอียดได้ลึกขึ้น เหมาะแก่การเรียนรู้แบบลงมือทำ ได้เห็นและได้ทดลองปฏิบัติจริงค่ะ เพื่อเกิดการคิดวิเคราะห์ กลั่นกรอง และสรุปผลเป็นข้อมูล และสามารถนำข้อมูลที่ได้มาเชื่อมโยงกับความรู้หรือประสบการณ์เดิมได้ดีขึ้น
ภาวะโลกร้อน ทำให้เกิดปรากฏการณ์จากสิ่งสิ่งแวดล้อมต่างๆ คุณพ่อคุณแม่สามารถหยิบยก เพื่อสร้างเป็นการทดลองให้เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น

Tips for 5-6 years
- ชี้ชวนให้ลูกทำการทดลองง่ายๆ เพื่อฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ หาเหตุผลที่เกิดขึ้น จากปรากฏการณ์ภาวะโลกร้อน เช่น น้ำแข็งขั้วโลกเหนือละลาย ทดลองด้วยการนำน้ำแข็งใส่ภาชนะที่เป็นแก้ว ตั้งไว้กลางแดด ให้เขาสังเกตความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
- คุณพ่อคุณแม่ควรเป็นผู้ช่วยในการเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ เพื่อให้ลูกได้เห็นภาพมากขึ้น เช่น เปรียบเทียบน้ำแข็งคือบริเวณขั้วโลกเหนือ เมื่อน้ำแข็งละลายทำให้เจ้าหมีขาวไม่มีที่อยู่และลดจำนวนลงเรื่อยๆ และเมื่อน้ำแข็งละลาย ส่งผลให้ระดับน้ำทะเลเพิ่มขึ้นทุกปี มีผลพื้นที่มากมายต้องจมน้ำ เช่น ประเทศไทยเกิดน้ำท่วม ทำให้ได้รับความเดือดร้อน เป็นต้น
- ปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาว วิธีทดลอง นำต้นไม้ไปแช่ในน้ำร้อน ให้เจ้าหนู สังเกตปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น (ต้นไม้จะเริ่มเหี่ยว และตายในทันที) อธิบายได้ว่า จากการที่น้ำทะเลมีอุณหภูมิสูงขึ้น ส่งผลต่อการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตในทะเล อาหารทะเลพวกปลาหรือสัตว์ทะเลที่หนูชอบเริ่มลดน้อยลง รวมทั้งปะการังด้วย
- ชักชวนทำงานศิลปะจากกระดาษรีไซเคิล เพื่อช่วยลดขยะภายในบ้าน เช่น สร้างต้นไม้รักษ์สิ่งแวดล้อมจากกระดาษเหลือใช้ และให้จ้าหนูเป็นคนเขียนข้อปฏิบัติในการช่วยลดทรัพยากรและวิธีช่วยประหยัดพลังงานลงในใบไม้แต่ละใบ เพื่อเป็นกติกาที่ทุกคนในบ้านทำร่วมกันค่ะ

พี่ประถมต้น ปฏิบัติการกู้โลกร้อน
ด้วยความพร้อมในพัฒนาการทุกๆ ด้าน สามารถเข้าใจเรื่องราวความเป็นไปของโลกเชิงลึกมากขึ้น ถึงเวลาที่เจ้าหนูจะได้ลงมือปฏิบัติจริงกับการช่วยอนุรักษ์และดูแลสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เขาได้ซึมซับและตระหนักถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง ที่สำคัญลูกสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยบรรเทาภาวะโลกร้อนได้ด้วย

Tip for 6-7 years

- ให้พี่วัยประถมได้เข้าค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น การปลูกป่าชายเลน เพื่อศึกษาและเรียนรู้แบบลงพื้นที่จริง ให้เขาได้สำรวจผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภาวะโลกร้อน และรู้ถึงวิธีการป้องกันและแก้ไข เช่น สังเกตการกัดเซาะของบริเวณชายฝั่งซึ่งเกิดจากการที่น้ำทะเลหนุนสูงขึ้น ให้เจ้าหนูได้วิเคราะห์และลงมือแก้ปัญหากันในทีม

‘เด็ก’ จะเรียนรู้และเข้าใจเรื่องโลกร้อนได้มากน้อยเพียงใด คุณพ่อคุณแม่คือคำตอบหนึ่งที่จะสร้างสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นได้ค่ะ ...เพื่อลูกและโลกของเรานะคะ

ขอบคุณข้อมูลจาก : นิตยสาร    

 ผู้ตั้งกระทู้ Admin :: วันที่ลงประกาศ 2007-12-04 19:24:34 IP : 124.120.101.140


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล *
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.