ReadyPlanet.com


เตรียมสอบเข้าประถม1
avatar
ครูจอย


Q - ลูกอนุบาล 3 เอาแต่เล่นแต่คุยพอเรื่องเรียน คิดเลข อ่านหนังสือ กลับไม่สนใจสักที กลัวลูกสอบเข้าชั้นประถมไม่ได้ อยากทราบว่าตอนนี้โรงเรียนรัฐบาลใช้ข้อสอบแนวไหนในการสอบบ้าง จะได้เตรียมตัวให้ลูกถูกค่ะ

วจีพร/กรุงเทพฯ

A - โรงเรียนที่เปิดรับสมัครเพื่อสอบเข้าเรียนต่อในระดับชั้นปีที่ 1 ส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยซึ่งไม่ได้มีการจัดการเรียนการสอนในระดับอนุบาล สำหรับโรงเรียนสังกัดการศึกษากรุงเทพมหานครและในต่างจังหวัดคือโรงเรียนเทศบาล ซึ่งสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะมีการจัดการเรียนการสอนในระดับอนุบาล ดังนั้นจะได้ขึ้นชั้นประถมอยู่แล้ว แต่เปิดรับชั้น ป.1 เพิ่มต่อเมื่อมีนักเรียนไม่เต็มจำนวนเท่านั้น
การรับนักเรียนจะมีวิธีการแตกต่างกันออกไป ซึ่งแต่ละโรงเรียนมีสิทธิ์กำหนดวิธีการเองเช่น การสอบสัมภาษณ์ การตรวจสอบเอกสารการเรียนในระดับอนุบาลที่ผ่านมา ใช้การจับฉลาก การสอบข้อเขียนซึ่งเป็นการวัดความสามารถในด้านสติปัญญาได้แก่ ความสามารถทางด้านการสังเกตรายละเอียด ความเหมือน ความแตกต่างของภาพ ความสามารถทางด้านมิติสัมพันธ์ การซ้อนภาพ ความสามารถในการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล ประเภทอนุกรม การใช้คำอุปมาอุปไมย ความสามารถด้านคณิตศาสตร์จำนวน ตัวเลข ความสามารถทางด้านภาษาการจับใจความ และความเข้าใจเรื่องราวที่ครูหมูกล่าวมาเป็นเพียงขอบข่ายแนวทางของตัวอย่างข้อนะคะ
สิ่งที่คุณควรเริ่มเตรียมตัวลูกก่อนสอบมีดังนี้
วินัย เตรียมเรื่องวินัยให้ลูก หากลูกยังคงเอาแต่เล่นและคุย ไม่ชอบการอ่านหนังสือ คุณพ่อคุณแม่ต้องคุยและตกลงกับลูกนะคะ ให้เวลาลูกได้เล่นได้คุย และมีเวลาที่ลูกจะต้องตั้งใจคิด ตั้งใจทำงานจริงจัง อย่าใช้วิธีบังคับหรือลงโทษ ควรให้ลูกทำด้วยความสมัครใจ
สมาธิ ฝึกทำสมาธิก่อนนอนทั้งครอบครัว เพราะการทำสมาธิจะช่วยให้ผ่อนคลายความเครียด เพราะการทำสมาธิจะช่วยให้ผ่อนคลายความเครียด ความกังวลใจ ผู้ที่มีสมาธิดีจะพร้อมรับข้อมูลและเรียนรู้ได้ไว
เตรียมความรู้ หาข้อสอบเก่าๆ มาฝึกให้ลูกทำ โดยผู้ปกครองสามารถหาซื้อได้ตามร้านหนังสือ ทั้งนี้ ก่อนที่จะจบชั้น อ.3 โรงเรียนของลูกก็จะมีการเตรียมตัวทำข้อสอบให้เด็กเหมือนกันค่ะ
สนามสอบ พาลูกทำความคุ้นเคยกับสนามสอบก่อนวันสอบจริง เพื่อลดความตื่นเต้นและความกลัวสนามสอบ
โรงเรียนสาธิต โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยจะมีผู้สอบเข้าแข่งขันมากลูกต้องเตรียมตัวเป็นเวลานาน เพราะบางโรงเรียนมีข้อสอบเฉพาะทาง

ครูหมูขอแสดงข้อคิดนะคะ ลูกจะเก่งหรือดีอยู่ที่พ่อแม่มีส่วนสนับสนุนมากที่สุดหากส่งเสริมลูกอย่างถูกวิธี ดูแลใกล้ชิดเอาใจใส่ ให้เวลากับลูกอย่างเพียงพอ เพียงเท่านี้ลูกจะเริ่มต้นวัยประถมอย่างมีความสุขสุดท้ายของอวยพรให้เด็กๆ ได้เข้าโรงเรียนอย่างที่ตั้งใจไว้ค่ะ.

ครูจอยขอเสริมหน่อยนะคะ   คุณพ่อคุณแม่อย่าสนับสนุนแต่ให้ลูกเก่งด้วยวิชาการเท่านั้นนะคะ   ความพร้อมที่เราต้องพัฒนาเด็กเล็กวัยอนุบาล เริ่มต้นที่ด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคมและจิตใจคะ  ด้านสติปัญญาเป็นส่วนที่จะพัฒนาควบคู่กับไปแต่จะเน้นลังจากน้องมีความพร้อมทั้ง 4 ด้านเต็มเปี่ยมคะ  เพราะคนเก่งตัวจริงต้องเก่งที่ช่วยเหลือตนเองได้  มีความมั่นใจในตนเอง และรู้จักตนเองนะคะ

 

แหล่งที่มาของข้อมูล
นิตยสาร นิตยสารรักลูก ปีที่ 25 ฉบับที่ 290 มีนาคม 2550ผู้ตั้งกระทู้ ครูจอย (wst_school-at-hotmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2009-10-28 17:08:13 IP : 124.120.96.103


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (2040553)
avatar
123
good
ผู้แสดงความคิดเห็น 123 (123-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2010-03-02 13:35:07 IP : 110.164.245.178


ความคิดเห็นที่ 2 (2106469)
avatar
parmi

wallet for men replica chanel handbags transforming the Kelly into a doll; louis vuitton attention if your distinctive bag replica men bags lv replica handbags.

ผู้แสดงความคิดเห็น parmi (millen-at-google-dot-com)วันที่ตอบ 2010-09-10 18:07:42 IP : 125.126.157.28[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล *
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.