ReadyPlanet.com


วัดแววอัจฉริยะภาพ...ลูกน้อยพัฒนาการฉายแววอัจฉริยะภาพ
บางครั้ง คุณพ่อคุณแม่หลายๆ ท่าน คงสังเกตเห็นว่าลูกน้อยของเรา ชอบเล่นของเล่นประเภทใด
ประเภทหนึ่งเป็นพิเศษ ชอบเล่นตัวเลขมากกว่าหุ่นยนต์หรือชอบเล่นของเล่นที่ต้องเคาะแล้ว
มีเสียง มากกว่านั่งขีดเขียนดินสอสีพัฒนาการต่างๆ เหล่านี้ ในเด็กวัยที่เริ่มเรียนรู้สิ่งรอบตัวล้วน
มีผลต่อพัฒนาการที่สามารถต่อยอดได้ในอนาคตแล้วพัฒนาการแบบไหน ฉายแววฉัจฉริยะภาพ
ด้านใดเรามีคำนำเบื้องต้นที่คุณพ่อคุณแม่สามารถนำไปใช้สังเกตลูกน้อยได้ค่ะ

เมื่อคุณพ่อคุณแม่พบว่าลูกน้อยมีความสนใจด้านใดเป็นพิเศษก็ควรให้การสนับสนุนในสิ่งที่
ลูกชอบ เพื่อเป็นการต่อยอดพัฒนาการให้ถูกทาง เพราะพัฒนาการที่เกิดขึ้นในช่วงนี้  ถือเป็นช่วง
โอกาสทองของชีวิตค่ะไม่สามาถย้อนกลับมาได้ ถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่หมั่นสังเกตให้ดีอาจไม่
สามารถให้การสนับสนุนได้ตรงกับพัฒนาการที่ดีของลูกได้และเหนือสิ่งอื่นใด ควรให้การ
สนับสนุนตามพัฒนาการที่เกิดขึ้นตามวัยนะคะไม่ควรเร่งรัดหรือกระตุ้นพัฒนาการมากเกินไป
จะทำให้ลูกน้อยตกอยู่ในภาะเครียดค่ะ

 

พัฒนาการที่ฉายแวว “อัจฉริยะตัวน้อย ผู้มีใจรักการเป็นผู้นำ”
 
  • เป็นเด็กร่าเริง มีอารมณ์ขัน
  • ชอบเล่นหรืออยู่กับคนหมู่มาก
  • ไวต่อความรู้สึกจากคนรอบข้าง
  • มีวิธีการสื่อสารกับบุคคลต่าง ๆ รอบตัวได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์
  • มีความสามารถเหมาะกับช่วงอายุ ในการกล้าที่จะตัดสินใจในบางเรื่อง
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับทุกเพศ ทุกวัย ชอบทำความรู้จักกับผู้อื่น
  • ทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับผู้อื่นได้ดี
  • ชอบทำกิจกรรม หรือเล่นอะไรได้หลายๆ อย่าง และทำอย่างทุ่มเท
  • ปรับตัวต่อสถานการณ์ใหม่ได้ดี ควบคุมอารมณ์ ความรู้สึก ในสภาพแวดล้อมใหม่ๆ ได้ดี
  • สนุก และตื่นเต้นกับของเล่น หรือ กิจกรรมใหม่ๆ 

 


พัฒนาการที่ฉายแวว “อัจฉริยะตัวน้อย ผู้มีใจรักการคิด”

 
  • มีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่าง ๆ รอบตัว
  • ช่างสังเกต สามารถมองเห็นรายละเอียดของสิ่งต่าง ๆ ได้ดี
  • รับรู้สิ่งต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว 
  • ไม่ต้องการให้ใครมาขัดจังหวะในขณะที่กำลังจดจ่อกับกิจกรรมบางอย่าง
  • มีสมาธิในการทำสิ่งต่าง ๆ ได้นาน โดยเฉพาะเวลาสนใจอะไรจะลืมเวลา
  • จดจำสิ่งต่าง ๆ ได้รวดเร็ว(จำเร็ว)
  • ระลึกข้อมูลได้รวดเร็วและถูกต้องแม่นยำ(จำแม่น)
  • เบื่อหน่ายง่ายกับกิจกรรมที่เป็นกิจวัตรประจำวันของที่บ้าน หรือโรงเรียน
  • ชอบทำอะไรด้วยตัวเอง
  • ชอบเล่นของเล่น หรือกิจกรรมที่ยาก ท้าทายความสามารถ
 

พัฒนาการที่ฉายแวว “อัจฉริยะตัวน้อย ผู้มีใจรักการสร้างสรรค์”

 
  • ไม่เล่นของเล่น หรือร่วมกิจกรรมที่ไม่ชอบ
  • ชอบเล่นของเล่น หรือทำกิจกรรมต่างๆ ได้คนเดียวเป็นเวลานาน ๆ 
  • มีความสนใจกว้างขวางในเรื่องต่าง ๆ 
  • ชอบเล่นหรือสนใจของเล่นที่เกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์ หรือวิธีการคิดแบบใหม่ ๆ
  • เบื่อหน่ายกับของเล่นเดิมๆ หรืออะไรที่ซ้ำซาก จำเจ
  • กล้าทดลองทำ หรือดัดแปลงของเล่นที่มีอยู่ เพื่อพิสูจน์ความคิดของตนเอง
  • มีอารมณ์ขัน ค่อนข้างอารมณ์ดีตลอดเวลา
  • ซาบซึ้งกับสุนทรีภาพ เช่น ซาบซึ้งในดนตรีและศิลปะต่าง ๆ 
  • ช่างจดจำรายละเอียดสิ่งต่าง ๆ เป็นอย่างดี
  • ไม่ชอบถูกบังคับ กำหนดกฏเกณฑ์ ตีกรอบความคิดหรือให้ทำตามกติกาต่าง ๆ 
 

พัฒนาการที่ฉายแวว “อัจฉริยะตัวน้อย ผู้มีใจรักการคำนวน”

 
  • สนใจของเล่นเกี่ยวข้องกับตัวเลข เช่น ปฏิทิน เวลา แผนภูมิ เป็นพิเศษ
  • รักและหลงไหลในตัวเลข เช่น เลือกข้าวของเครื่องใช้ที่มีตัวเลขเป็นส่วนประกอบ
  • ชอบและคบหาพูดคุยกับคนที่มีความสนใจทางคณิตศาสตร์ (เช่นชอบอยู่ใกล้คุณพ่อ เวลาคุณพ่อกดเครื่องคิดเลข)
  • ชอบเล่นตัวต่อยาก ๆ หรือของเล่นที่เกี่ยวกับการสร้างรูปทรง
  • ชอบครุ่นคิดและฝึกฝนโจทย์ หรือปัญหาทางคณิตศาสตร์ อย่างต่อเนื่อง
  • สามารถลัดขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้เองอย่างถูกต้อง
  • สนใจเรื่องนามธรรมที่เกี่ยวกับเวลา อวกาศ และมิติของเวลา
  • เรียนรู้เกี่ยวกับจำนวน ตัวเลขและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ได้อย่างรวดเร็ว
  • ชอบของเล่นที่เกี่ยวกับชั่ง ตวง วัด นับ
  • ชอบจัดลำดับหมวดหมู่ สิ่งของ หรือวาดรูปในลักษณะที่เรียงจากขนาดใหญ่ไปหาเล็ก หรือเล็กไปหาใหญ่
 

พัฒนาการที่ฉายแวว “อัจฉริยะตัวน้อย ผู้มีใจรักด้านวิทยาศาสตร์”

 
  • ขวนขวายใคร่รู้ว่าสิ่งต่าง ๆ ทำงานได้อย่างไร
  • เป็นเด็กที่มีความอดทนสูง ให้ความสนใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นเวลานานๆ
  • มองเห็นรูปแบบของสิ่งต่าง ๆ ในลักษณะของความสมดุลย์
  • มองเห็นโครงสร้างของสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย
  • เห็นความเชื่อมโยงของปรากฎการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
  • ชอบตั้งคำถามที่ตอบได้ยาก เช่น โลกเกิดได้อย่างไร ทำไมพระอาทิตย์ต้องมาจากฝั่งนี้ กลางคืนดาวมาจากไหน
  • ช่างสังเกต อยากรู้ อยากเห็น มีคำถามมากมายตลอดเวลา 
  • ชอบถอดของเล่นออกมาพิสูจน์เป็นชิ้น ๆ (บางทีอาจใส่กลับเข้าไปอย่างเดิมไม่ได้)
  • ชอบของเล่นที่ได้ ทดลอง หรือต้องพิสูจน์ หรือของเล่นที่ยาก และท้าทายความสามารถ
  • ช่างสังเกต และมักสังเกตอย่างลึกซึ้งใกล้ชิด เช่น เฝ้ามองดู จับต้อง ดม เป็นต้น
 

พัฒนาการที่ฉายแวว “อัจฉริยะตัวน้อย ผู้มีใจรักด้านภาษา”

 
  • พูดได้เร็วกว่าเด็กในวัยเดียวกัน
  • ชอบท่องและจดจำศัพท์ ต่าง ๆ
  • สนใจอ่านทุกอย่างที่ผ่านพบ เช่น ป้ายชื่อ หรือป้ายข้อความต่าง ๆ 
  • มีความสนใจที่จะเขียนหนังสือก่อนเด็กวัยเดียวกัน
  • ชอบเล่านิทาน ชอบอ่านหนังสือ และชอบจดบันทึก 
  • ชอบมีหนังสือ หรือนิทานติดตัว
  • ชอบเล่นเกมหรือทำกิจกรรมทางภาษา เช่น ปริศนาอักษาไขว้
  • อ่านหนังสือได้เองก่อนเด็กวัยเดียวกัน
  • สามารถอธิบายหรือบรรยายความหมายของสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน โดยใช้ถ้อยคำที่รัดกุมและเหมาะสม
  • มีความสามารถในการเล่าเรื่องได้อย่างสนุกสนาน ชวนติดตาม
 

พัฒนาการที่ฉายแวว “อัจฉริยะตัวน้อย ผู้มีใจรักด้านดนตรี”

 
  • ชอบเสียงดนตรีเป็นชีวิตจิตใจ
  • กระตือรือร้น และชอบใช้เวลาว่างกับของเล่นที่มีเสียงดนตรีเข้ามาเกี่ยวข้อง
  • อยากแสดงดนตรี ไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงหรือเล่นเครื่องดนตรี
  • เรียนรู้ที่จะเล่นเครื่องดนตรีชนิดต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว
  • รับรู้และเลียนเสียงต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ
  • สามารถเล่นดนตรีตามเสียงเพลงที่ได้ยินได้
  • เต้น เคลื่อนไหว โยกหัว หรือปรบมือสอดคล้องกับจังหวะเสียงเพลงได้เป็นอย่างดี
  • สามารถแยกแยะเพลงที่มีท่วงทำนองคล้ายกันได้อย่างแม่นยำ
  • สามารถบอกได้ว่าเพลงที่ได้ยิน เล่นด้วยเครื่องดนตรีชนิดใด
  • รับรู้ความแตกต่างของเสียงดนตรีได้อย่างละเอียด ทั้งระดับเสียงความดังและจังหวะ
 

พัฒนาการที่ฉายแวว “อัจฉริยะตัวน้อย ผู้มีใจรักด้านศิลปะ”

 
  • ชอบหาเวลาว่างขีดเขียน วาดภาพ แกะสลักหรือทำกิจกรรมเกี่ยวกับศิลปะ
  • สนใจเรื่องสี ความงดงามของภาพวาดหรืองานทางศิลปะ และมีสมาธินานถ้าทำงานศิลปะ
  • หมกมุ่นกับงานศิลปะอย่างจริงจัง และมีความสุขที่ได้ทำงานศิลปะ
  • มีจินตนาการดี สามารถมองเห็นสิ่งต่าง ๆ ได้หลายมิติ
  • มีประสาทสัมผัส มือ ตา ดีเยี่ยมตั้งแต่เยาว์วัย
  • มีทักษะการวาดหรือเขียนเส้น ก้าวหน้ากว่าเด็กๆ ในวัยเดียวกัน
  • มีความสามารถในการสร้างผลงานด้านศิลปะ เช่น ภาพวาด ได้อย่างสร้างสรรค์กว่าผู้อื่น
  • สามารถดัดแปลงวัสดุให้เป็นงานศิลปะได้ 
  • ออกแบบท่ารำ ท่าเต้นได้เหมาะสมกับเพลง
  • นำของเล่นเก่าที่มีอยู่ มาดัดแปลงเป็นของเล่นใหม่ๆ ได้
 
 

อ่านต่อเรื่องแนวคิดเสริมสร้างศักยภาพสมองลูกน้อย
รหัสอัจฉริยะEnfa Smart Systemผู้ตั้งกระทู้ น้าแอน :: วันที่ลงประกาศ 2008-09-16 18:15:48 IP : 124.120.108.65


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (1837822)


เพื่อให้ยอดคุณแม่ใช้เป็นเพื่อนคู่คิดในการปั้นลูกน้อยให้เป็นอัจฉริยะได้อย่างใจ
Enfa Smart System แนวคิดเสริมสร้างศักยภาพสมองและสติปัญญาของลูกน้อยอย่างเต็มระบบ ครบทุกช่วงวัย ตั้งแต่ 9 เดือนแรกในท้องคุณแม่ จนเติบโตถึงอายุ 6 ขวบ ลิขสิทธิ์เฉพาะจากมี้ด จอห์นสัน ผู้นำด้านโภชนาการเด็กระดับโลก ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญกว่า 100 ปี

Enfa Smart System ประกอบด้วย 4 รหัสอัจฉริยะ เรียกย่อๆ ว่า NSPL ครอบคลุมทุกกระบวนการพัฒนาสมองของลูกน้อย เสริมสร้างให้เด็กมีพัฒนาการที่ถูกต้องรอบด้าน

Smart Nutrition (N) คุณค่าอาหารเพื่อการพัฒนาสมอง
Smart Symphonies (S) เสียงดนตรี สื่อดีๆ เพื่อเพิ่มไอคิว
Smart Play (P) เล่นดี สมองดี มีศักยภาพ
Smart Language (L) พูดคุยสื่อภาษา พัฒนาการเรียนรู้

นอกจากรหัสลับอัจฉริยะ Enfa Smart System ยอดคุณแม่สามารถนำเอาแนวคิด Enfa A+ มหัศจรรย์แห่งพัฒนาการสร้างได้ใน 1,365 วัน มาเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือในการกระตุ้นความพร้อมด้านพัฒนาการให้กับลูกรักของคุณได้เช่นกัน

อ่านบทความเพิ่มเติม http://www.enfababy.com/main_smart.php?show=detail&menu01id=36

ผู้แสดงความคิดเห็น น้าแอน วันที่ตอบ 2008-09-16 18:25:46 IP : 124.120.108.65


ความคิดเห็นที่ 2 (2106700)

fake lv replica gucci handbags Chic glamourous and calssic an louis vuitton shapes color and price There are lv lv men wallets.

ผู้แสดงความคิดเห็น jacab (jacobo-at-google-dot-com)วันที่ตอบ 2010-09-10 18:45:48 IP : 125.126.157.28[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.