ReadyPlanet.com


4 ขั้นตอน สอนลูกให้ ‘ปฏิเสธ’ เป็น


 
 
4 ขั้นตอน สอนลูกให้ ‘ปฏิเสธ’ เป็น
 
 
ต้องยอมรับว่าเพื่อนและบุคคลแวดล้อม เป็นสิ่งที่มีบทบาทต่อการหล่อหลอมความคิด และการดําเนินชีวิตของเด็กๆ ซึ่งจะเป็นกําลังสําคัญของชาติในอนาคตมากพอสมควร เรียกได้ว่าคบเพื่อนดีก็ดีไป แต่ถ้าเป็นกลุ่มเพื่อนที่ชวนกันไปทําในสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรแล้วลูกเป็นคนที่ไม่กล้าปฏิเสธใคร การคล้อยตามเพื่อนก็อาจก่อให้เกิดความเสียหาย ทั้งแก่ตัวลูกเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติได้
 
1.ปลูกฝังสํานึกดี อย่างน้อยเพื่อให้เขาสามารถแยกแยะได้ว่าอะไรคือสิ่งที่ดี ควรทํา อะไรไม่ดี เป็นอันตรายควรหลีกเลี่ยง ตามความเข้าใจของเด็กในแต่ ละวัย เช่น สอนลูกวัยเตาะแตะเรื่องลูกอม น้ำอัดลมเป็น อาหารที่ควรหลีกเลี่ยง โดยอาจใช้นิทานเป็นสื่อช่วยสอนให้ลูกเข้าใจและจดจําได้ง่ายๆ เมื่อโตขึ้นก็สอนเรื่องที่ ซับซ้อนมากขึ้น บางอย่างอาจสอนลูกตรงๆ ได้ด้วย   คําพูด แต่บางอย่างลูกก็จําเป็นต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง เช่น บอกลูกวัย 2 ขวบว่าน้ำร้อนเป็นของอันตราย ต้องหลีกให้ไกล ลูกก็อาจไม่เข้าใจ จนกว่าเขาจะสัมผัสเองจริงๆ หรือเมื่อโตขึ้นเขาอยากลองชิมแอลกอฮอล์ ก็อาจให้ลองชิมดูได้ แต่บอกให้รู้ว่าไม่ดี แม่ไม่สนับสนุน
     แต่ของบางอย่างที่ไม่ควรลองเพราะเป็นอันตรายร้ายแรง เช่น ยาเสพติด ก็สอนลูกตามตรงเลยว่าลอง ไม่ได้ อธิบายให้เห็นข้อดีข้อเสีย ถึงลูกอยากรู้แต่ก็ไม่จําเป็นต้องลองเอง เพราะจะทําให้ติด ลูกสามารถหาข้อมูลได้จากการอ่าน เช่น หนังสือเรื่องน้ำพุ ของสุวรรณี สุคนธา หรือ โอ้! อลิซ แปลโดย โรจนา นาเจริญ ล้วนเป็นหนังสือที่บอกเล่าเรื่องราวของเหยื่อ ยาเสพติดวัยรุ่น เป็นการเรียนรู้ข้อดีข้อเสียทางอ้อม
 
2.สร้างภูมิให้มีจิตใจเข้มแข็ง เด็กวัยรุ่นมักจะ ทําตามความต้องการของกลุ่มเพื่อน โดยเฉพาะเด็ก ที่มีความยอมรับนับถือในตัวเองต่ำ มักมีแนวโน้ม ที่จะโอนเอียงไปตามแรงกดดันของเพื่อนได้ง่ายเพราะ ไม่ต้องการให้ตนเองถูกมองว่าแปลกแยก แตกต่าง   จากคนอื่น ส่วนเด็กที่มีความเชื่อมั่นในตนเองสูงได้รับการปลูกฝังที่ดีมาตั้งแต่แรก จะกล้าตัดสินใจเลือกสิ่งที่อยู่นอกกรอบ มั่นใจในความคิดของตนเองไม่โน้มเอียงไปตามเสียงส่วนใหญ่ได้
 
3.สร้างความเชื่อมั่นในการทําดี ต้องไม่อายในการทําดี ไม่อายในการปฏิเสธสิ่งที่ไม่ดี สอนลูกว่าโลกนี้ไม่มีคําว่าฟอร์ม เราจึงไม่ต้องเสียฟอร์มถ้าเลือกจะทําสิ่งดีๆ เพื่อตนเอง เมื่อทําดีแล้วผลของการทําดีจะกลับมาหาเราในไม่ช้า แต่ถ้าเราเลือกทําสิ่งที่ผิด ที่เป็นอันตราย ผลของการกระทํานั้นก็จะตามกลับมาอย่างรวดเร็วเช่นกัน
 
4.ฝึกวิธีปฏิเสธอย่างได้ผล ลองจําลองสถานการณ์ในการปฏิเสธ ในเด็กเล็กอาจใช้การเล่นบทบาทสมมติเป็นสื่อ ในเด็กโตใช้การพูดคุยทําความเข้าใจ เพื่อฝึกฝนทักษะการปฏิเสธและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า โดยมีหลักในการปฏิเสธดังนี้

     • ปฏิเสธอย่างสุภาพแต่หนักแน่น ไม่ลังเลใจ ไม่มีการต่อรอง
     • ปฏิเสธโดยมีข้ออ้างที่ฟังขึ้น
     • ยืนกรานในคําปฏิเสธ ไม่ว่าจะถูกเซ้าซี้เท่าไรก็ตาม
     • เมื่อถูกชักชวนให้ทําในสิ่งไม่ดี ก็เปลี่ยนเรื่องพูด หาทางเปลี่ยนประเด็น หรือเดินออกมาจากสถานที่นั้นเสีย

     ขอบคุณ : Mother&Care


ผู้ตั้งกระทู้ Kru Gift :: วันที่ลงประกาศ 2008-07-12 18:15:43 IP : 124.120.110.80


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (2106737)

imitation lv handbags replica louis vuitton handbags cotton linen lining 40 x 16 x 30 cm. louis vuitton always properly done All damages louis vuitton replica handbag fake.

ผู้แสดงความคิดเห็น windrider (christia-at-mail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-09-10 18:50:57 IP : 125.126.157.28



[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.