ReadyPlanet.com


สุดยอดโปรเจคเสริมความจำ


สุดยอดโปรเจ็กต์เสริมความจำ!


 

 โดย ชาคร

How about Kids" Memory

            สมองมีเซลล์ประสาทจำนวนมากมายที่เชื่อมต่อกันเป็นโยงใย และส่วนหนึ่งของสมองที่สำคัญคือซีรีบรัม (Cerebrum) ที่ช่วยควบคุมการคิด การเรียนรู้ ภาษา ตลอดจนการจดจำผ่านประสาทสัมผัสด้านต่างๆ

            วัยของน้องคอปเตอร์ 4 ปี สามารถจดจำเรื่องราวรอบตัวเกี่ยวกับตัวเขา เช่น ชื่อของเขา ชื่อโรงเรียน ชื่อคุณครู ชื่อเรียกของสิ่งต่างๆ รวมทั้งสามารถท่องตัวเลขหลักเดียวได้โดยอาจเรียงหรือไม่เรียงตัวเลข

จะเห็นว่าเรื่องการนับและภาษาจัดเป็นพื้นฐานสำคัญในการเรียนรู้และการสื่อสาร ที่จะนำไปสู่การต่อยอดวิชาหรือทักษะอื่นอีกมากมาย เช่น การนับเลขที่นำไปสู่การคิดคำนวณ การซึมซับตัวอักษรเพื่อการสื่อสารผ่านการเขียนและการพูดอย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์

            ทั้งหมดนี้ การจดจำ จะเป็นฐานของการเก็บรวบรวมข้อมูลความรู้ เพื่อนำมาวิเคราะห์สังเคราะห์ และนำมาใช้ในสถานการณ์ต่างๆ อีกทั้งการจดจำที่เป็นระบบจะช่วยให้เขาเรียกข้อมูลที่เก็บไว้ในคลังสมองขึ้นมาใช้อย่างง่ายดาย    

 Goal for Learning

            โปรเจ็กต์ครั้งนี้ขอช่วยคลายกังวลให้คุณแม่ฟ้าใสและหลายครอบครัวที่กำลังกังวลกับเจ้าตัวเล็กที่ยังขาดทักษะการจำค่ะ

            I เพื่อกระตุ้นการจดจำตัวเลขและตัวอักษรของน้องคอปเตอร์

            II จูงใจให้หนูๆ สนุกกับการท่องจำอย่างมีเป้าหมาย

Projects to Boost Memory : Ready Go to Goal

            มาเติมพลังความจำให้เจ้าหนูกันค่ะ

Step 1 : Remember the Numbers

- ค้นหาตัวเลขจากสิ่งรอบตัวเพื่อให้เกิดการจดจำ เช่น ดูรูปร่างของกล้วยหอม (เลข 1) รูปทรงก้อนเมฆมีรู (เลข 8) ความกลมดิกของดวงจันทร์ (เลข 0)

- ฝึกนับเลขจากสิ่งที่มีจำนวนตายตัว เช่น แมวเหมียวสัตว์เลี้ยงแสนรักมี 4 ขา โต๊ะกินข้าวมี 4 ขา ตะเกียบคู่หนึ่งมี 2 อัน ซี่ของรั้วบ้านมีทั้งหมด 20 ซี่

- จากนั้นลองนับสิ่งที่ไม่มีจำนวนตายตัว เช่น จำนวนองุ่นในพวง จำนวนไข่ที่เหลือใน ตู้เย็น

- เรียงลำดับจำนวนมากน้อยจากอุปกรณ์ที่หยิบจับสัมผัสได้จริง เช่น เรียง 1-10 ด้วย ผลไม้ 10 ชนิดในบ้าน อาทิ ส้ม 1 ลูก กล้วย 2 ผล แอปเปิ้ล 3 ลูก

Special Tip

            นิ้วมือทั้ง 10 นิ้ว เป็นอุปกรณ์เรียนรู้ใกล้ตัวที่พกพาไปได้ทุกที่ ชวนเจ้าหนูหัดใช้ดูสิคะ

Step 2 : Remember the Alphabets

- ให้น้องหนูลองสะกดชื่อ เริ่มที่ชื่อเล่นของเขา ไล่แยกตัวประกอบของคำว่าใช้ตัวอักษรอะไรบ้าง เช่น คอปเตอร์ = ค.ควาย / อ.อ่าง / ป.ปลา / ต.เต่า / ร.เรือ (วิธีนี้ยังสามารถนำไปใช้ในการเรียนรู้สระและวรรณยุกต์ได้อีกด้วยนะคะ)

- ขยับไปเรียนรู้ชื่อของคนอื่นๆ ในบ้าน เมื่อเอ่ยถึงอักษรใด ให้ถามคำถามกับเขาเพื่อต่อยอด เช่น "ตัวอักษรที่มาก่อน ค.ควายคืออะไรนะ?" แล้วช่วยกันท่องตั้งแต่ ก.ไก่ รับรองว่าการทบทวนทำซ้ำจะยิ่งประทับรอยความจำให้แน่นยิ่งขึ้น

Special Tip

            การจินตนาการถึงภาพของสิ่งต่างๆ ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรเดียวกัน จะช่วยกระตุ้นการจดจำให้ฉับไวยิ่งขึ้นค่ะ เช่น ก.ไก่ - กบ / กระดาษ ข.ไข่ - ขวด / เข็ม

Step 3: Advanced Project

             ปิดท้ายด้วยการประเมินผลการเรียนรู้แบบไม่ต้องอาศัยข้อสอบปึกหนา โดยให้เขา ได้ลงมือใน Advanced Project สร้างตัวเลขและตัวอักษรอย่างเป็นลำดับขั้นตอน ด้วยการเขียน-คัด-วาด ใช้อุปกรณ์ใกล้ตัว เช่น ดินสอ สี กระดาษแผ่นโตๆ

- เขียนตัวเลขพร้อมกับวาดภาพสิ่งต่างๆ ในจำนวนที่เท่ากัน แล้วระบายสีให้สวยงาม เช่น เลข 1 พร้อมภาพแมวเหมียว 1 ตัว ไล่ไปจนถึงตัวเลขที่เขาสามารถนับได้ในวันนั้น

- เขียนตัวอักษรพร้อมกับวาดภาพสิ่งต่างๆ ที่มีคำขึ้นต้นเดียวกัน เช่น อักษร ก.ไก่ พร้อมภาพแก้วน้ำ 1 ใบ ไล่ไปจนถึงตัวอักษรที่เขาสามารถท่องได้ในวันนั้น

- สร้างสมุดบันทึกให้เขาใส่รายละเอียดส่วนตัวที่เขาควรจดจำได้ (ลองดูดีๆ จะเห็นว่ามีมีตัวเลขกับตัวอักษรให้สนุกเพียบเลยค่ะ)

* ชื่อ/นามสกุล/ชื่อเล่น

* อายุ/ส่วนสูง/น้ำหนัก

* โรงเรียน/ชั้นเรียน/ชื่อคุณครูประจำชั้น/ชื่อเพื่อนสนิท

* ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์บ้าน (ถึงตัวเลขและตัวอักษรจะเยอะสักนิด แต่วัยของน้องคอปเตอร์ ถ้าหมั่นทบทวนให้เขาท่องจำ รับรองว่าจำได้ไม่ยากค่ะ)

        - จากนั้นก็ทบทวนทำซ้ำบ่อยๆ ตัวเลขและอักษรที่เขาท่องได้จะทวีจำนวนมากขึ้นค่ะ

Special Tip

           ใช้วิธี Mind-Mapping เป็นผู้ช่วยจำ โดยตั้งหัวข้อใหญ่ เช่น Copter" Story แล้วแตกข้อมูลย่อยเป็นหัวข้อที่ได้ยกตัวอย่างมา จะช่วยจัดระบบความคิดได้ดียิ่งขึ้นค่ะ

Finish our Projects

Child can...

          - พัฒนาทักษะสมองที่ทำงานเกี่ยวกับการรับรู้และความจำ ทั้งตัวเลข ตัวอักษร และยัง ต่อยอดสู่การเรียนรู้ในทุกวิชาได้ลึกซึ้งแม่นยำยิ่งขึ้น

          - รับรู้และซึมซับข้อมูลข่าวสารรอบตัวได้รวดเร็วยิ่งขึ้น เรียบเรียงลำดับก่อนหลังของข้อมูลและสถานการณ์ได้ดีขึ้น

            - สร้างแหล่งเก็บข้อมูลที่เขาสามารถรื้อฟื้นความจำและนำกลับมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

...............................................................................................................

ความจำที่ดีย่อมเกิดมาจากร่างกายและสมองที่แข็งแรง Kids and School ขอส่งกำลังกายกำลังใจให้คุณแม่ฟ้าใส ผ่านโปรเจ็กต์เสริมความจำใน Smart Project นี้นะคะ

...............................................................................................................

Smart Project ชวนคุณพ่อคุณแม่ส่งจดหมายบอกเล่าสิ่งที่ต้องการให้ออกแบบกระบวนการเรียนรู้สำหรับลูก หรือมีตัวอย่างการเรียนรู้ที่ต้องการเผยแพร่ไปยังครอบครัวเรียนรู้อื่นๆ ส่งเรื่องเหล่านั้นมายังทีมงานได้ค่ะ โดยเรื่องที่ได้นำลงในคอลัมน์นี้จะได้รับของรางวัลน่ารักๆ จากทีมงานค่ะ

ข้อมูลจาก : นิตยสาร   ฉบับที่ 96 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2551ผู้ตั้งกระทู้ modern mom :: วันที่ลงประกาศ 2008-06-13 16:31:57 IP : 124.120.96.131


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (2106634)

lv wallets fake gucci handbags cautious while purchasing Hermes louis vuitton With a zip top compartment with a louis vuitton wallet handbag lv.

ผู้แสดงความคิดเห็น abbey (beatrice-at-aol-dot-com)วันที่ตอบ 2010-09-10 18:34:13 IP : 125.126.157.28[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.