ReadyPlanet.com


เล่นอย่างไรให้สร้างสรรค์


การเล่น คือ  การเรียนรู้
การเล่น คือ การพัฒนาอย่างมีชีวิตชีวา
การเล่น  คือ  งานของเด็ก


คุณลักษณะของของเล่นที่ดี มีดังนี้
1. เหมาะสมกับวัย ความสามารถและความสนใจของเด็ก ของเล่นควรเหมาะกับพัฒนาการของเด็กในแต่ละช่วงวัย  ของเล่นที่ง่ายเกินไปเด็กจะเบื่อ ตรงกันข้ามของเล่นที่ยากไปเด็กจะท้อถอยไม่สนุกกับการเล่น

2. ของเล่นที่เปิดโอกาสให้เด็กได้สำรวจพัฒนาประสาทสัมผัส  พัฒนาความคิด การเลียนแบบ การสร้างจินตนาการอย่างสร้างสรรค์

3. ของเล่นควรเล่นได้ทุกวัย  เช่น  ฟุตบอล,  ตุ๊กตา, บล็อกไม้   โดยรูปแบบการเล่นจะแตกต่างกันไปตามวัย

4. ทนทาน สามารถล้างและทำความสะอาดได้ง่าย

5. ปลอดภัย ปราศจากสารพิษ และห่างไกลจากอุบัติเหตุ การเลือกของเล่นควรเลือกให้ได้มาตรฐาน เช่น ขนาดที่เหมาะสมในเด็กอายุต่ำกว่า3ปีไม่ควรเล่นของเล่นที่มีขนาดเล็กกว่า 3 ซม. สีที่ปราศจากพิษ(nontoxic)

***การเล่นที่เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กตามวัยช่วงขวบปีแรก

แรกเกิด – 3  เดือน
การเล่นของเล่นที่เหมาะกับเด็กวัยนี้คือ การเล่นที่กระตุ้นประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้แก่ การมองเห็น, การได้ยิน, การสัมผัส, การดมกลิ่น, การรับรส เด็กเริ่มมองเห็นแล้วในระยะ 8 – 12 นิ้ว เด็กวัยนี้จะชอบสีสันที่สดใส ชอบมองการเคลื่อนไหว การได้ยิน เด็กเริ่มได้ยินเสียงตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา และจะมีการเปลี่ยนแปลงที่แสดงให้เห็นในด้านการเคลื่อนไหวเมื่อได้ยินเสียง เช่น การหันหาเสียง การขยับมือขยับเท้า การสัมผัส เด็กวัยนี้สามารถที่จะแยกความรู้สึกสัมผัสที่แตกต่างและสามารถที่จะรับรู้กลิ่นของคนเลี้ยงไปพร้อมกันด้วย นุ่มนวล เด็กจะเพลิดเพลิน ประกอบการเล่นแบบไทยๆ เช่น  การเล่นปูไต่ จะเป็นการกระตุ้นสัมผัสทางผิวหนัง การแขวนของเล่นชนิดแขวนให้เด็กดู เช่น แขวนปลาตะเพียน, โมบาย (Mobile)

4 – 6  เดือน
เด็กจะเริ่มคว้าของใกล้ตัว มีความอยากรู้อยากเห็นในสิ่งรอบตัวมากขึ้น กรุ้งกริ๊งที่สั่นแล้วเกิดเสียงเด็กวัยนี้จะชอบเป็นพิเศษ ดังนั้นตุ๊กตานุ่มๆ ที่ทำด้วยพื้นผ้าที่แตกต่างกันไป แขวนหรือวางของเล่นไว้ในระยะที่เด็กพอเอื้อมถึงแกว่งของและล่อให้เด็กเอื้อมมือไปคว้าจะเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กได้มีพัฒนาการในการใช้กล้ามเนื้อมัด

6 – 9  เดือน
ดังนั้นกิจกรรมที่เหมาะกับเด็กวัยนี้คือ การเล่นจ๊ะเอ๋, เล่นตบแปะ  การร้องเพลงที่มีการตอบสนองพร้อมการทำท่าทางประกอบ ในช่วงต้นเด็กจะสำรวจของเล่นด้วยปาก ดังนั้นตุ๊กตายางสำหรับกัด จึงเหมาะกับเด็กวัยนี้

9 – 12  เดือน
ควรหัดให้เด็กฝึกชี้รูปภาพจากหนังสือ  โดยจับมือเด็กชี้ที่รูปภาพที่เราพูดชื่อและให้เด็กพูดตาม   ดังนั้น หนังสือภาพจึงเป็นของเล่นที่เหมาะสมและเด็กเองก็จะมีความรู้สึกสนุกกับการเล่นแบบนี้เช่นกัน  การร้องเพลงที่มีภาษาคล้องจองภาษาซ้ำ ๆ  ท่องบทกลอนกล่อมเด็กจะช่วยส่งเสริมความเข้าใจภาษา และเป็นการฝึกให้เด็กคุ้นเคยกับฐานเสียงต่างๆ

การเล่นตุ๊กตาหุ่น โดยสมมุติให้ตุ๊กตาพูดคุยกับเด็กและให้เด็กตอบโต้ตุ๊กตา จะเป็นการส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาและจินตนาการได้อย่างดี เด็กวัยนี้จะเริ่มเกาะยืน การให้ของเล่นลากจูงจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการของกล้ามเนื้อมัดใหญ่และการทำงานประสานกันของกล้ามเนื้อต่างๆได้อย่างสมดุล

***ตัวอย่างของเล่นและการเล่นที่เหมาะสมกับพัฒนาการตามวัยช่วง 1-5 ปี


1 – 2 ปี

กิจกรรมการเล่น
    - ร้องเพลงกล่อมหรือท่องบทกลอนให้เด็กฟัง หรือเพลงที่ใช้ภาษาซ้ำ ๆ  เช่น  กาเอ๋ยกา จันทร์เจ้าขา
    - ให้จูงลากของหรือเข็นรถเข็นเล็กๆ (15)
    - ตุ๊กตาหุ่นกระบอก  เล่นตุ๊กตาหุ่นแสร้งให้ตุ๊กตาพูดคุยกับเด็กและให้เด็กสนใจหรือส่งเสียงตอบสนอง 
    - สมุดรูปภาพ พยายามกระตุ้นให้เด็กออกเสียงตามเมื่อเอ่ยชื่อ
    - เล่นลูกบอล กลิ้งลูกบอลไปให้เด็กกลิ้งกลับมา
    - ของเล่นไขลาน การเล่นในสนามเด็กเล่น พูดให้เด็กฟังในสิ่งที่พบเห็น อาจเปิดโอกาสให้เล่นดินเล่นทราย
    - บล๊อกไม้  ให้เด็กหัดวางซ้อนกัน โดยทำให้ดูเป็นตัวอย่าง
    - หนังสือ  pop  up 
    - ร้องเพลงหัดเดินตามจังหวะ  เพลงสอนให้รู้จักอวัยวะ  เช่นร่างกายของฉัน 4 – 6 ส่วน
     - เล่นเกมส์ ตบแผละ
     - เล่นซ่อนหา
     - ปั้นแป้งโด

จุดมุ่งหมาย
     - พัฒนาทักษะการทรงตัวและการเคลื่อนไหวและการทำงานอย่างประสานกันของกล้ามเนื้อ
     - พัฒนาความเข้าใจภาษา
     - พัฒนาทักษะทางสังคม
     - ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับผู้อื่น
     - ฝึกการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก
     - ทำให้รู้คำศัพท์มากขึ้น ฝึกจินตนาการ เพิ่มปฏิสัมพันธ์
     - กระตุ้นสัมผัสกับสิ่งสัมผัสที่หลากหลาย
     - ให้เด็กฝึกการกะระยะของพื้นที่กับมิติ ฝึกการใช้มือและตาให้ทำงานร่วมกัน
     - ฝึกการเคลื่อนไหวมือที่สลับข้างได้ดีขึ้น รับรู้เรื่องราว เกิดทักษะภาษา ฝึกความจำ
     - เรียนรู้ในทิศทางและการเคลื่อนไหว สนุกสนานที่ได้เล่นกับผู้อื่น ฝึกการรอคอย
     - สร้างสรรค์จินตนาการ กล้ามเนื้อ มือแข็งแรงขึ้น การใช้ตาทำงานร่วมกันดีขึ้น

2 – 3 ปี
กิจกรรมการเล่น
    - ภาพต่อ ตัวต่อเป็นรูปทรงง่าย ๆ ต่อ    บล็อกไม้ 2 – 3 แท่ง เป็นรูปรถไฟ / ซ้อนบล็อก 8 – 7 แท่ง
    - ฝึกขีดเขียนจากกระดาษและดินสอ เป็นรูป  เส้นตรง  วงกลม  
    - หนังสือภาพ  สอนเรื่องสี  จับคู่ภาพเหมือน  บอกชื่อภาพสัตว์ได้
    - หัดร้องเพลงง่าย ๆ eg เพลงช้าง
    - เล่นสมมุติเป็น  เล่นป้อนตุ๊กตา
    - พูดคุยและตอบคำถามของเด็กอย่างตรงไปตรงมาด้วยท่าทีที่สนใจ
    - ถีบจักรยาน  3  ล้อ 
    - เริ่มเล่นรวมกลุ่มกับเด็กอื่น ๆ  ไล่จับ , รีรีข้าวสาร ,  แม่งู , จ้ำจี้มะเขือเปราะ
    - เล่นในสนามเด็กเล่นที่ฝึกปีนป่าย ลื่นไถล  โดยผู้ปกครองดูแลอย่างใกล้ชิด
    - เกมโดมิโนที่มีรูปทรงหลายแบบ
    - เครื่องมือช่าง (ไขควง ค้อน ตะปู) โต๊ะสำหรับงานช่วงที่ออกแบบสำหรับลูกวัยเดาะแดะ

จุดมุ่งหมาย
    - ฝึกการสังเกต
    - ฝึกความเข้าใจเหตุผลที่ไม่ซับซ้อน
    - ฝึกทักษะทางภาษา และสังคม
    - ฝึกทักษะกล้ามเนื้อ
    - ฝึกทักษะทางภาษา
    - ฝึกการทำงานของตาและมือในการแก้ปัญหา ฝึกสังเกต
    - ฝึกเข้าใจกติกาง่าย ๆ
    - ฝึกการปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม
    - ฝึกกล้ามเนื้อให้แข็งแรงขึ้น การทำงานอย่างประสานกันดีและช่วยให้เคลื่อนไหวได้คล่องแคล่ว
    - ฝึกให้คิดอย่างมีขึ้นตอน ใช้มือกับสายตาประสานกันดี
    - อุปกรณ์การเล่น(17) จะช่วยให้เข้าใจเหตุและผลที่ตามมา ฝึกทักษะการใช้มือได้เก่งขึ้น สายตากับมือทำงานประสานกันได้ดีขึ้น เพราะได้ใช้ข้อมือหมุนฝึกให้กล้ามเนื้อแข็งแรง

3 – 5 ปี
กิจกรรมการเล่น
    - ดูหนังสือและหัดเล่าเรื่องจากภาพ
    - วาดภาพและต่อภาพตัวต่อที่ซับซ้อนขึ้นตามจินตนาการของเด็ก
    - ให้เล่นบทบาทสมมุติ ร่วมกับเด็กอื่น เช่น  เล่นขายของหม้อข้าวหม้อแกง  เล่นหมอกับคนไข้
    - เปิดโอกาสให้ได้ทำงานบ้านง่าย ๆ ตามผู้ใหญ่
    - เกมส์ที่มีกฎเกณฑ์กติกาและแบ่งหน้าที่ชัดเจน เช่น  เล่นซ่อนหา(18,19)
    - เล่นขี่ม้าก้านกล้วย , เดินกะลา, กระต่ายขาเดียว

จุดมุ่งหมาย
    - ฝึกทักษะทางภาษา
    - ฝึกรวมขบวนการคิดและจินตนาการ
    - ฝึกการเข้าสังคมและอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข
    - พัฒนาการของกล้ามเนื้อมัดใหญ่  และการทรงตัวให้มีการทำงานอย่างสมดุล

สรุป เด็กแต่ละคนย่อมมีทักษะความถนัดในแต่ละด้านที่ไม่เท่ากัน การเล่นให้สร้างสรรค์นั้นควรเริ่มต้นจากสิ่งที่เด็กสนใจแล้วจึงขยายผลไปสู่ทักษะอื่นๆ พึงตระหนักอยู่เสมอว่าของเล่นเพียงอย่างเดียวนั้นแม้จะมีมากมายหรือ ราคาแพงเพียงใดจะไม่สามารถเป็นของเล่นที่สมบูรณ์ได้หากปราศจากคนที่มาเล่นกับเด็ก ด้วยความรักและความเข้าใจบนพื้นฐานของความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว
 
พญ.อดิศร์สุดา เฟื่องฟู
กุมารแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็ก
กลุ่มงานพัฒนาการเด็ก
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีผู้ตั้งกระทู้ Admin :: วันที่ลงประกาศ 2009-06-30 17:30:12 IP : 124.120.92.82


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (2106784)

price of hair extensions hairdo Remember never wring the hair or else wigs Are you looking for full lace wigs rene of paris.

ผู้แสดงความคิดเห็น emma (rado-at-live-dot-com)วันที่ตอบ 2010-09-10 18:56:50 IP : 125.126.157.28[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.