ReadyPlanet.com


Shoes Project กิจกรรมรอบตัว ง่าย ๆ ฝึกคิดเล่น ๆ ในครอบครัว


Shoes Project…สนุกคิดแยกแยะ

 โดย จิรภัทร
 
 
 
 
 
 
   
     Smart Project...ขอรายงานตัวค่ะ คอลัมน์ใหม่กิ๊กต้อนรับเปิดเทอม ซึ่งนำเสนอตัวอย่างของการสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะกับธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็กแต่ละคนโดยเฉพาะ
     The First Project นี้ ขอนำเสนอกระบวนการเรียนรู้เพื่อตอบโจทย์ความสงสัย เรื่อง "รองเท้า" ค่ะ

Tell Story

     อีก 2 สัปดาห์น้องฟ้าจะเปิดเทอมขึ้นชั้นอนุบาล 3 แล้วค่ะ เหตุแห่งความสงสัยเกิดขึ้น เมื่อน้องฟ้าเฝ้าดูรองเท้านักเรียนคู่ใหม่สีชมพูซึ่งวางอยู่บนชั้นรองเท้าที่อยู่ระหว่างรองเท้าส้นสูงสีดำของคุณแม่ รองเท้าแตะของคุณพ่อ และรองเท้าผ้าใบสีขาวของพี่ชาย คำถามก็เกิดขึ้น
          "ทำไมรองเท้าไม่เหมือนกันคะ หนูใส่รองเท้าของคุณแม่ได้มั้ยคะ"

Information for Pre-Learning

     ด้วยพัฒนาการของสาวน้อยวัย 6 ปี ซึ่งเป็นวัยแห่งการตั้งคำถาม ช่างสงสัย ช่างคิดและชอบลงมือทำ มีการคิดแบบเชื่อมโยงจากข้อมูลเดิมที่สะสมสู่ข้อมูลใหม่ที่ได้รับ มีความมั่นใจในตนเองมากขึ้น การเรียนรู้ของเด็กวัยนี้ผู้ใหญ่ควรสร้างกิจกรรมที่ท้าทายความอยากรู้และตอบโจทย์ความสงสัยด้วยการกระตุ้นให้เด็กได้คิด ได้พูด ในบรรยากาศที่ร่วมทำไปกับคุณพ่อคุณแม่
     จากข้อสงสัยเรื่อง "รองเท้า" ในครั้งนี้ ขอนำเสนอกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะ ‘การคิดแยกแยะ’ เพราะการคิดแยกแยะสามารถส่งเสริมได้ด้วยกระบวนการสังเกต การตั้งคำถามให้เด็กได้คิดเรื่องเปรียบเทียบ ความเหมือน ความต่าง ความเกี่ยวข้อง สัมพันธ์กันของสิ่งต่างๆ ในสิ่งที่ได้เห็น สิ่งสำคัญคือ ผ่านกิจกรรมที่สนุก ใช้ภาษาง่ายๆ สื่อสารกับลูก

Goals for Learning

     * เพื่อให้น้องฟ้าได้แยกแยะความแตกต่างของรองเท้าทั้ง 4 คู่ต้นเหตุแห่งความสงสัย
     * เพื่อให้น้องฟ้าได้เข้าใจว่าทำไมแต่ละคนในบ้านจึงใส่รองเท้าไม่เหมือนกัน

Important Notes :
ทุกขั้นตอนของกระบวนการเรียนรู้คุณพ่อหรือคุณแม่เป็นผู้จดบันทึกถ้อยคำที่ลูกได้พูดแสดงความคิดเห็น รวมทั้งสิ่งที่ได้สังเกตจากการกระทำของลูก
     : ให้ลูกได้จดบันทึกข้อความสั้นๆ ด้วยการเขียนหรือวาดภาพตามจังหวะการเรียนรู้ โดยไม่เป็นการบังคับ

Materials for Learning
     - รองเท้าแตะของคุณพ่อ
     - รองเท้าส้นสูงของคุณแม่
     - รองเท้าผ้าใบสีขาวของพี่ชาย
     - รองเท้านักเรียนสีชมพูของน้องฟ้า
     - เครื่องบันทึกเสียง
     - เครื่องเขียน / สมุดบันทึก / กระดาษแผ่นใหญ่


5 Step for Learning about the shoes


1. เรียงรองเท้าตามโจทย์
          - รองเท้าที่มีขนาดใหญ่ไปหาเล็ก / เล็กไปหาใหญ่
          - เรียงรองเท้าตามลำดับคือ รองเท้าคุณพ่อ คุณแม่ พี่ชายและรองเท้าน้องฟ้า
          - รองเท้าที่มีลักษณะใกล้เคียงที่เห็นบ่อยครั้งจนเห็นน้อยที่สุด
      Tip : กิจกรรมการเรียงรองเท้าด้วยโจทย์ที่ตั้งขึ้นจากง่ายไปสู่การคิดที่ซับซ้อนขึ้น เป็นการให้เด็กได้จัดกลุ่มข้อมูล และมองเห็นความสัมพันธ์ของรองเท้าแต่ละชนิดแต่ละคู่ที่เห็น ให้เกิดการเรียงลำดับ และระดับของความสัมพันธ์ของโจทย์แต่ละข้อจะเป็นภาพที่กว้างขึ้น

     2. ตั้งคำถามให้สนุกคิด
- "เอ...นอกจากขนาดไม่เท่ากันแล้ว แต่ละคู่ต่างกันอย่างไรนะ" / สีเป็นอย่างไร / มีกลิ่นมั้ย / รองเท้าเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่ ฯลฯ
- "หนูคิดว่าทำไม...รองเท้าแต่ละคู่มีรูปร่างไม่เหมือนกันเลยล่ะคะ
- หนูเคยเห็นรองเท้าแต่ละคู่ที่ไหนบ้าง / ใครใส่บ้างคะ
Tip : รองเท้าเป็นสื่อรูปธรรมจับต้องได้ จึงง่ายต่อการเชื่อมโยงคำถามและการให้เด็กคิดตอบ โดยใช้ทักษะการสังเกต รวมทั้งได้ทบทวนประสบการณ์เดิมแล้วนำมาคิดวิเคราะห์ เพื่อเปรียบเทียบทั้งขนาด สี รูปทรง เป็นต้น เมื่อมีการเล่าหรือพูดคุยออกมา เด็กจะได้พัฒนาด้านการใช้ภาษาอีกด้วย นอกจากนี้ยังเป็นการค้นหาคำตอบ ในลักษณะสืบค้นหาที่มาที่ไปของสิ่งนั้น ในกรณีนี้ คือการสืบค้นหาคำตอบว่ารองเท้าเกืดขึ้นเมื่อไหร่ อย่างไร

3. ใส่รองเท้าทั้ง 4 คู่ เดินบนพื้นผิวที่ต่างกัน คือ บนพื้นเรียบในบ้าน, บนสนามหญ้าหน้าบ้าน, ขึ้นบันไดขั้นเตี้ยๆ (คุณพ่อคุณแม่ควรดูแลความปลอดภัยในขณะที่ลูกได้ทดลองเล่น) ชวนพูดคุยตั้งคำถาม เช่น
- น้องฟ้ารู้สึกอย่างไรกับรองเท้าที่ใส่แต่ละคู่ และเดินในที่ที่ต่างกัน
- คู่ไหนที่หนูใส่แล้ว เดินได้สะดวกที่สุดเพราะอะไร / เดินยากที่สุดเพราะอะไร
Tip : ด้วยขนาด รูปแบบที่ต่างกันทั้งแบบหนีบ แบบสวม การได้ลองใส่จะทำให้เด็กรู้ถึงความแตกต่างด้วยตนเอง อีกทั้ง การกำหนดพื้นที่ต่างกันให้ได้ลองเดินจะทำให้มีการคิดในเชิงซ้อนขึ้นไปอีกขึ้น และได้คำตอบกับตัวเองมากขึ้นถึงรองเท้าแต่ละชนิดเหมาะและไม่เหมาะกับตัวเองอย่างไร

4. เล่นบทบาทสมมติ ให้น้องฟ้าแสดงบทบาทเป็นผู้สัมภาษณ์เจ้าของรองเท้าแต่ละคู่โดยใช้เครื่องบันทึกเสียงเป็นเครื่องมือ แล้วคุณแม่เป็นฝ่ายถามกลับน้องฟ้า ให้น้องฟ้าเล่นเป็นผู้ถูกสัมภาษณ์บ้าง
- รองเท้าของแต่ละคนเรียกว่าอะไร
- แต่ละคนใส่รองเท้าไปที่ไหนบ้าง
Tip : การได้เล่นผ่านการจำลองเหตุการณ์และได้ใช้เครื่องบันทึกเสียงเป็นเครื่องมือหนึ่งในการเรียนรู้ จะทำให้เด็กรู้สึกสนุกไปกับเครื่องมือและไม่รู้สึกว่าเรื่องที่กำลังทำอยู่นั้นเป็นภาระที่ตนเองต้องทำมากกว่าสิ่งที่ทำแล้วสนุก

5. สรุปเรื่องเรียนรู้
สมาชิกในบ้านทั้ง 4 คน นั่งล้อมวง วาดรองเท้านักเรียนสีชมพูของน้องฟ้า ลงบนกระดาษแผ่นใหญ่ พูดคุยสรุปการปฏิบัติภารกิจเรียนรู้ของน้องฟ้าตั้งแต่ขั้นที่ 1-4 พูดคุยไปด้วยกัน โดยนำสิ่งที่คุณแม่จดบันทึกวาดเป็น Mind Mapping ขนาดย่อมบนรองเท้านั้น
Tip : การสรุปเรื่องเรียนรู้เป็นขั้นตอนสำคัญที่คุณพ่อแม่สามารถประเมินความเข้าใจและการเรียนรู้ต่อข้อคำถามที่น้องฟ้าสงสัย และต่อยอดในสิ่งที่น้องฟ้าต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม

ขอย้ำค่ะว่า ทั้ง 5 ขั้นตอนคือ ตัวอย่างของกระบวนการเรียนรู้เพื่อคลี่คลายความสงสัยของเด็กน้อยวัย 6 ปี ซึ่งคุณพ่อคุณแม่สามารถปรับใช้ให้เหมาะกับบริบทของครอบครัว แต่ทุกขั้นตอนต้องไม่สร้างความรู้สึกว่าเป็นภาระหรือเรื่องหนักสมองสำหรับลูกนะคะ เพราะความสนุกจะทำให้ทุกการเรียนรู้เกิดผลและเกิดการการจดจำค่ะ
Smart Project ชวนคุณพ่อคุณแม่ส่งจดหมายบอกเล่าสิ่งที่ต้องการให้ออกแบบกระบวนการเรียนรู้สำหรับลูก หรือมีตัวอย่างการเรียนรู้ที่ต้องการเผยแพร่ไปยังครอบครัวเรียนรู้อื่นๆ ส่งเรื่องเหล่านั้นมายังทีมงานได้ค่ะ โดยเรื่องที่ได้นำลงในคอลัมน์นี้จะได้รับของรางวัลน่ารักๆ จากทีมงานค่ะ

ข้อมูลจาก : นิตยสาร       ฉบับที่ 94 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2551


ผู้ตั้งกระทู้ Admin :: วันที่ลงประกาศ 2008-05-05 12:40:06 IP : 124.120.102.18


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (2106577)

pre tipped hair extensions hair pieces styled dyed maintained with hair products wigs or synthetic fiber are wavy hair extensions glue hair extensions.

ผู้แสดงความคิดเห็น omega (star-at-msn-dot-com)วันที่ตอบ 2010-09-10 18:23:47 IP : 125.126.157.28[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล *
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.