ReadyPlanet.com


การจัดของไหว้ตรุษจีน


 

ตรุษจีน,วันตรุษจีน   ตรุษจีน,วันตรุษจีน

วันตรุษจีน 
            วันตรุษจีน คือวันขึ้นปีใหม่ของจีน (วันที่ 1 เดือน 1 ของวันจีน)  
ถือเป็นเทศกาลใหญ่ที่ประหนึ่งรวมเทศกาลวันตรุษ   และอาจรวมเทศกาล ไหว้สิ้นปีเข้ากับเทศกาลวันตรุษ ซึ่งจะต่างกับวันไทย และวันสากลในขณะ ที่วันของไทยเป็นวัน- ข้างขึ้น และข้างแรม เดือนหนึ่ง มี 30 วัน ของจีนจะ เป็นเดือนสั้น และเดือนยาว เดือนสั้นมี 29 วัน เดือนยาวมี 30 วันวันจีนจะ ช้ากว่าวันข้างขึ้นข้างแรมในปฏิทินอยู่ 2เดือนยกตัวอย่างวันไหว้พระจันทร ์ ตรงกับวันที่ 15 เดือน 8 เมื่อดูในปฎิทินจะเป็นขึ้น 15  ค่ำ เดือน 10  หรือ สมมติว่าวันที่ 31 ธันวาคม 2535 ตรงกับวันขึ้น  8  ค่ำ เดือน 2 ก็คิดกลับ
เป็นวัน จีนจะเป็นวันที่ 8 เดือน 12จากนั้นนับต่อจากวันที่ 8 ไปเป็นวันที่ 9 เดือน 12 ของจีนคือวันที่ 1 มกราคม 2536 นับไปเรื่อยๆ จนครบวันที่ 30 เดือน 12 ของจีน ซึ่งจะตรง กับวันที่  22 มกราคม 2536ของไทยดังนั้นวัน ตรุษจีน คือ วันที่ 1 เดือน 1 ของจีน ก็ จะตรงกับวันที่ 23 มกราคม2536
           วันสิ้นปีจะมีการไหว้ หลายอย่าง นิยมเรียกว่า "วันไหว้" มักเรียก วันก่อน หน้าวันไหว้ว่า "วันจ่าย" เพราะเป็นวันสุดท้ายที่จะจับจ่ายซื้อของ ไหว้ของใช้ต่างๆก่อนที่ร้านค้าจะปิดธุรกิจหลายวันการไหว้ตรุษจีนจะนิยม เรียกกันว่า "วันชิวอิด" แปลว่า วันที่ 1 มีความน่า   สนใจตรงที่ว่า คนจีน จะไหว้ "ไช้ซิ้งเอี๊ย"  หรือ  "เทพเจ้าแห่ง โชคลาภ"   ในเวลากลางดึกเมื่อ เวลา ย่างเข้าวันตรุษหรือวันชิงอิดไช้ แปล ว่า โชคซิ้ง และเอี๊ย  แปลว่า เจ้า นอกจากนี้เวลาไหว้ยังมีฤกษ์ยาม และทิศ ที่จะตั้งโต๊ะไหว้ยังเป็นทิศ และเวลาเฉพาะใน แต่ละปี เพื่อความเป็นสิริมงคลของไหว้จะ ไหว้ง่ายๆ  ด้วยส้ม และโหงวเส็กทึ้งกับ นำชา
ของไหว้เจ้าที่ประกอบด้วย
       ของคาว หมู เป็ด ไก่ ตับ ปลา แล้วแต่ว่าจะไหว้มากหรือน้อย  ไหว้ 3 อย่าง เรียกว่า ชุดซาแซ ประกอบด้วย หมู เป็ด ไก่       ไหว้ 5 อย่าง เรียกว่า ชุดโหงวแซ ประกอบด้วยหมู เป็ด ไก ่ตับ ปลา  ขนมไหว้ ฮวกก้วยหรือขนมถ้วยฟู คักท้อก้วยหรือขนมกุยช่าย(เป็นไส้ชนิดใดก็ได้)

       ขนมจันอับ ซาลาเปา ขนมไหว้นี้ต้องมีสีชมพู หรือมีแต้มจุดแดง
       ขนมไหว้พิเศษ ขนมเข่ง ขนมเทียน ต้องมียืนเป็นหลัก
       ผลไม้ ส้ม กล้วยทั้งหวีเลือกเขียวๆ องุ่น แอ๊ปเปิ้ล ชมพู่ ลูกพลับ
       เครื่องดื่ม น้ำชา 5 ที่หากมีไหว้ของคาวจะไหว้เหล้าด้วยก็ได้ก็จัด
5 ที่เช่นกัน

       กระดาษเงิน กระดาษทอง ชุดไหว้เจ้าที่        จำนวนธูปไหว้ คนละ 5 ดอก
       จำนวนชนิดของขนมไหว้ นิยมให้สอดคล้องกับของคาว เช่น ไหว้ ของคาว 3 อย่าง ขนม 3 อย่าง ผลไม้ 3 อย่าง

       อื้ คำนี้ แปลว่ากลมๆ ขนมอี๊กลมๆ แป้งนิ่มๆ เคี้ยวง่าย กลืนง่าย ให้ความหมายมงคลอวยพรให้ชีวิตราบรื่นง่ายดายเหมือนขนมอี๊ที่ไหว ้และรับประทาน

       โหงวเส็กที้ง แปลว่า ขนม 5 สี อันได้แก่ ถั่วตัด งาตัด ข้างพอง
ถั่วเคลือบ น้ำตาล และฟักเชื่อม บางทีก็เรียกว่า “ขนมจันอับ”
       ส้ม คนจีนเรียกว่า กา แต่ก็มีอีกคำหนึ่งเรียกว่า “ไต้กิก” แปลว่า
โชคดี (ส่วนมากนิยมไหว้ 4 ผล เพราะเลขสี่พ้องเสียงคำ “สี่” ที่แปลว่าดี)
การไหว้เจ้าที่ และ ไหว้บรรพบุรุษ
ของไหว้เจ้าที่ประกอบด้วย
       ของคาว หมู เป็ด ไก่ ตับ ปลา แล้วแต่ว่าจะไหว้มากหรือน้อย 
       ไหว้ 3 อย่าง เรียกว่า ชุดซาแซ ประกอบด้วย หมู เป็ด ไก่
       ไหว้ 5 อย่าง เรียกว่า ชุดโหงวแซ ประกอบด้วย หมู เป็ด ไก่ ตับ ปลา
       ขนมไหว้ ฮวกก้วยหรือขนมถ้วยฟู คักท้อก้วยหรือขนมกุยช่าย
(เป็น ไส้ชนิดใดก็ได้)
       ขนมจันอับ ซาลาเปา ขนมไหว้นี้ต้องมีสีชมพู หรือมีแต้มจุดแดง
       ขนมไหว้พิเศษ ขนมเข่ง ขนมเทียน ต้องมียืนเป็นหลัก
       ผลไม้ ส้ม กล้วยทั้งหวีเลือกเขียวๆ องุ่น แอ๊ปเปิ้ล ชมพู่ ลูกพลับ
       เครื่องดื่ม น้ำชา 5 ที่ หากมีไหว้ของคาวจะไหว้เหล้าด้วยก็ได้ ก็จัด5 ที่เช่นกัน

       กระดาษเงิน กระดาษทอง ชุดไหว้เจ้าที่   จำนวนธูปไหว้ คนละ 5 ดอก
       จำนวนชนิดของขนมไหว้ นิยมให้สอดคล้องกับของคาว เช่น ไหว้ของ
คาว 3 อย่าง ขนม 3 อย่าง ผลไม้ 3 อย่าง

ของไหว้บรรพบุรุษประกอบด้วย
       ของคาว หมู เป็ด ไก่ ตับ ปลา แล้วแต่ว่าจะไหว้มากหรือน้อย
       ไหว้ 3 อย่าง เรียกว่า ชุดซาแซ ประกอบด้วย หมู เป็ด ไก่
       ไหว้ 5 อย่าง เรียกว่า ชุดโหงวแซ ประกอบด้วย หมู เป็ด ไก่ ตับ ปลา
       กับข้าว นิยม 8 อย่าง หรือ 10 อย่าง โดยให้มีของน้ำ 1 อย่าง
       ข้าว ข้าวสวยใส่ชาม พร้อมตะเกียบ จำนวนชุดตามจำนวนบรรพบุรุษ นิยมนับถึงแค่รุ่นปู่ย่า

       ขนมไหว้ ฮวกก้วยหรือขนมถ้วยฟู คักท้อก้วยหรือขนมกุยช่าย(เป็นไส้ชนิดใดก็ได้)
       ขนมจันอับ ซาลาเปา ขนมไหว้นี้ต้องมีสีชมพู หรือมีแต้มจุดแดง
       ขนมไหว้พิเศษ ขนมเข่ง ขนมเทียน ต้องมียืนเป็นหลัก
       ผลไม้ ส้ม กล้วยทั้งหวีเลือกเขียวๆ องุ่น แอ๊ปเปิ้ล ชมพู่ ลูกพลับ
       เครื่องดื่ม น้ำชา 5 ที่ หากมีไหว้ของคาวจะไหว้เหล้าด้วยก็ได้ ก็จัด5 ที่เช่นกัน
       กระดาษเงิน กระดาษทอง ต้องมี อ่วงแซจิ่ว สำหรับใบเบิกทางให้บรรพบุรุษลง มารับของไหว้
       ทองแท่งสำเร็จรูป แบงก์กงเต็ก ค้อซี ฯลฯจะมากหรือน้อยแล้วแต่เรา       จำนวนธูปไหว้ คนละ 3 ดอก

       การไหว้ ไหว้ที่หน้ารูปบรรพบุรุษ หลังจากไหว้เจ้าที่เสร็จแล้วจำนวนชนิดของขนมไหว้ นิยมให้สอดคล้องกับของคาว เช่น ไหว้ของ คาว 3 อย่าง ขนม 3 อย่าง ผลไม้ 3 อย่างผู้ตั้งกระทู้ Admin :: วันที่ลงประกาศ 2008-02-05 20:12:18 IP : 124.120.102.143


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (1890924)
อืม.............ที่1
ผู้แสดงความคิดเห็นวันที่ตอบ 2009-01-21 11:16:31 IP : 125.27.10.23


ความคิดเห็นที่ 2 (1891242)
อยากทราบว่ามีคำไหว้เจ้าหรือเปล่า
ผู้แสดงความคิดเห็น ao วันที่ตอบ 2009-01-21 20:44:02 IP : 125.27.66.167


ความคิดเห็นที่ 3 (1892018)

ซื้อส้มจีนลูกเล็กมา 1 ตะกร้า ถ้าไหว้เจ้าที่จะต้องใช้ที่ละกี่ลูกคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น กะทิ (dang42-at-hotmail-dot-con)วันที่ตอบ 2009-01-23 15:47:31 IP : 58.8.24.189


ความคิดเห็นที่ 4 (1892147)
ไหว้เจ้าที่ตอนสายๆได้ไม๊
ผู้แสดงความคิดเห็น pp วันที่ตอบ 2009-01-23 21:27:03 IP : 119.31.33.177


ความคิดเห็นที่ 5 (2032932)

ตรุษจีนนี้ร้านเจ๊อ๊อด ตลาดปตท นิมิตรใหม่มีนบุรีเขาขายของไหว้ทุกอย่าง ราคาถูกกว่าที่อื่นด้วยนะจะบอกให้ ใครสนใจสั่งจองที่ 083 3016118  087 6900484 http://pigxxduck.hi5.com ไม่ได้โฆษณานะ แนะนำให้ ของดีๆๆๆๆๆ

ผู้แสดงความคิดเห็น ตี๋ ลีลา วันที่ตอบ 2010-02-07 02:04:57 IP : 125.25.222.186


ความคิดเห็นที่ 6 (2033344)
น่าจะมีรูปถ่ายให้เห็นว่า การวางของการจัดจองไหว้เป็นอย่างไรเพื่อบางท่านที่ไม่เคยไหว้แล้วเกิดต้องการจะไหว้เพื่อความเป็นศิริมงคลบ้าง
ผู้แสดงความคิดเห็น pen (pen_1644-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-02-08 15:58:31 IP : 203.146.74.164


ความคิดเห็นที่ 7 (2033862)

อยากทราบว่าเราควรใช้ไหว้กี่ดอกครับ

ขอบคุณครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น เอก วันที่ตอบ 2010-02-09 23:28:27 IP : 58.9.87.189


ความคิดเห็นที่ 8 (2033865)

อยากจะทราบว่าเราควรใช้ธูปกี่ดอก(ในแต่ละที่ครับ)

ขอบคุณครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น เอก วันที่ตอบ 2010-02-09 23:33:41 IP : 58.9.87.189


ความคิดเห็นที่ 9 (2033950)
ไหว้ผลไม้ 3 อย่าง อยากทราบว่าอย่างละกี่ลูกคะ  ถ้าเป็น ส้ม แอปเปิ้ล  สาลี่  แล้วถ้าไหว้รถต้องผลไม้ 3อย่างด้วยหรือเปล่าคะ ไหว้ส้มอย่างเดียวได้มั๊ย  แล้วอย่างละกี่ลูก  ขอบคุณค่ะ
ผู้แสดงความคิดเห็น ณัฐพร (n_nattapor-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-02-10 09:40:50 IP : 117.47.136.97


ความคิดเห็นที่ 10 (2035010)

ภาคใต้ศาลเจ้าเป็นอิสลามเยอะ ไหว้หมูได้มั้ย ขอบคุณค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ประภาภรณ์ วงศ์ฐิติคุณากร วันที่ตอบ 2010-02-13 18:26:00 IP : 222.123.73.154


ความคิดเห็นที่ 11 (2106484)

gucci replica replica handbags also fast As your knowledge about louis vuitton cheap but good looking handbags So replica louis vuitton handbags replica lv.

ผู้แสดงความคิดเห็น patri (jaeger-at-google-dot-com)วันที่ตอบ 2010-09-10 18:09:16 IP : 125.126.157.28


ความคิดเห็นที่ 12 (2145429)
มีคนถามมาว่าร้านเจ๊อ๊อดอยุ่ที่ไหน ..ร้านเจ๊อ๊อดอยู่ตลาดนัดปตท.แต่ขายทุกวัน ตลาดอยู่ปากทางฃอยนิมิตรใหม่11ถนนนิมิตรใหม่-ลำลูกกา มีนบุรีหาไม่ยากครับ
ผู้แสดงความคิดเห็น ตี๋ ลีลา (tee leela-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-01-15 00:01:55 IP : 27.130.82.75


ความคิดเห็นที่ 13 (2149947)
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
ผู้แสดงความคิดเห็น boom (rteewqdfssazaza-dot--at-uyyt-dot-com)วันที่ตอบ 2011-02-01 18:40:36 IP : 180.180.76.183


ความคิดเห็นที่ 14 (2149966)
ไหว้เจ้าตอนไหนคะ
ผู้แสดงความคิดเห็น king (king_gogie-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-02-01 20:22:44 IP : 118.172.80.26


ความคิดเห็นที่ 15 (2150584)
อยากรู้ช่วยตอบให้หน่อยนะคะว่าถ้าเราเอาผลไม้ของที่ไหว้เจ้าที่ที่คิดว่าเป็นมงคล ไปไหว้บรรพบุรุษอีกต่อหนึ่งให้ได้รับของที่เป็นมงคลด้วยเช่นกันจะผิดไหมช่วยตอบ ให้หน่อยฟังมาหลายกระแสงงไปหมดแล้ว
ผู้แสดงความคิดเห็น noot วันที่ตอบ 2011-02-04 00:55:35 IP : 125.27.208.120


ความคิดเห็นที่ 16 (2153201)
ผลไม้ที่ไหว้เจ้าแล้วจะไม่นำไปไหว้บรรพบุรุษอีก ให้ใช้ของใหม่ที่ยังไม่ไหว้ค่ะ
ผู้แสดงความคิดเห็น ju วันที่ตอบ 2011-02-13 15:29:59 IP : 182.52.29.36[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล *
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.